Cartref > Gwybodaeth > Cynnwys
Beth yw'r ffactorau sy'n effeithio ar ansawdd drilio geothermol?
- Jul 06, 2018 -

Mae drilio geothermol yn brosiect pwysig, ac mae angen ystyried pob agwedd. Bydd hyn nid yn unig yn arbed amser, ond hefyd yn cynyddu'r tebygolrwydd o ffurfio'n dda. Gadewch i gwmnïau drilio geothermol gyflwyno'r ffactorau sy'n effeithio ar ansawdd drilio geothermol.

1. Effaith offer drilio ar ansawdd drilio a chyflymder: Fel arfer mae drilio confensiynol yn defnyddio drilio cylchdro confensiynol. Fodd bynnag, mae gan y dull drilio traddodiadol gyflymder drilio isel ac ni allant addasu i'r diwydiant olew a nwy sy'n datblygu'n gyflym. Gyda datblygiad yr amseroedd mae angen offer drilio newydd i fodloni gofynion yr amseroedd.

2. Dylanwadu ar baramedrau drilio ar ansawdd drilio a chyflymder: Yn ystod y broses drilio, ni ellir anwybyddu dylanwad paramedrau drilio ar y cyflymder drilio, megis: math o drilio, diamedr twll drilio, pŵer dwr bach, pwysau drilio, cyflymder Pwmp pwysau, dadleoli, ac ati. O dan rai amodau, rheolir cyflymder, cyflymder, pwysau a dadleoli pwmpio fel arfer i gynyddu'r gyfradd treiddio.

3. Dylanwadu ar hylif drilio ar ansawdd drilio a chyflymder: Mae hylif drilio yn waed drilio, felly mae perfformiad hylif drilio yn bwysig iawn ar gyfer drilio. Y prif ffactorau sy'n effeithio ar y gyfradd drilio yw chwistrelliad hylif drilio, dwysedd hylif drilio a'r hylif drilio. Mae cynnwys y cyfnod cadarn yn dri agwedd.


Related Products